پل ژاگو

0 نفر این نویسنده را دنبال کرده اند

درباره نویسنده

کتاب محبوب
غ‍ل‍ب‍ه‌ ب‍ر ک‍م‍روی‍ی‌: م‍طم‍ئ‍ن‌، اس‍ت‍وار و پ‍رج‍رئ‍ت‌ ش‍وی‍د و اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌ پ‍ی‍دا ک‍ن‍ی‍د

برو به صفحه کتاب

   

     
 
عبارت امنیتی