مدیریت بازاریابی از سال ۱۳۹۰ - ۱۳۸۰ (با پاسخ های تشریحی) ویژه داوطلبان دانشگاه آزاد ...


مهرداد پرچنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین ناشر

از همین نویسنده

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی