اس‍ت‍رات‍ژی اف‍زای‍ش م‍ش‍ارک‍ت م‍وث‍ر و رق‍اب‍ت‍ی ب‍خ‍ش ص‍ن‍ای‍ع ک‍وچ‍ک و م‍ت‍وس‍ط در ت‍وس‍ع‍ه اق‍ت‍ص‍ادی و ص‍ن‍ع‍ت‍ی ج‍م‍ه‍وری اس‍لام‍ی ای‍ران

5 /10
5

اس‍ت‍رات‍ژی اف‍زای‍ش م‍ش‍ارک‍ت م‍وث‍ر و رق‍اب‍ت‍ی ب‍خ‍ش ص‍ن‍ای‍ع ک‍وچ‍ک و م‍ت‍وس‍ط در ت‍وس‍ع‍ه اق‍ت‍ص‍ادی و ص‍ن‍ع‍ت‍ی ج‍م‍ه‍وری اس‍لام‍ی ای‍ران
نظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی