یک پارچگی دانش

کتاب یک پارچگی دانش/ زبان غیرفنی و قلم روانی که در بیان مطالب پیچیده علمی برای مخاطبان غیرمتخصص به کار می گیرد، تاکنون دوبار موفق به دریافت جایزه پولیتزر شده است.
3 /10
3

یک پارچگی دانش

کتاب یک پارچگی دانش/ زبان غیرفنی و قلم روانی که در بیان مطالب پیچیده علمی برای مخاطبان غیرمتخصص به کار می گیرد، تاکنون دوبار موفق به دریافت جایزه پولیتزر شده است.

ادوارد ویلسوننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی