مفهوم امر سیاسی

کتاب مفهوم امر سیاسی، اثری نوشته ی کارل اشمیت است که نخستین بار در سال 1932 به چاپ رسید. نظریه پرداز حقوقی و فیلسوف سیاسی، کارل اشمیت، بیان می کند که مسائل سیاسی را می توان به تمایزِ وجودیِ میان دوست و دشمن تقلیل داد. او در این کتاب، که برجسته ترین اثرش به حساب می آید، استدلال می کند که مبانی لیبرالیسم در به رسمیت شناختن حقوق فردی، قادر نخواهند بود که توجیهی منطقی و معقول برای قربانی کردن خود به خاطر آرمان های حکومتی ارائه کنند؛ تحلیلی که با وجود گذشت چندین دهه از مطرح شدن آن، هنوز هم بسیار متقاعدکننده و مستدل جلوه می کند. کتاب مفهوم امر سیاسی، اثری فوق العاده جریان ساز و تأثیرگذار است که تمامی پیچ و خم های دنیای سیاست را با نگاهی فیلسوفانه و دقیق، مورد بررسی و واکاوی قرار می دهد.
7 /10
7

مفهوم امر سیاسی

کتاب مفهوم امر سیاسی، اثری نوشته ی کارل اشمیت است که نخستین بار در سال 1932 به چاپ رسید. نظریه پرداز حقوقی و فیلسوف سیاسی، کارل اشمیت، بیان می کند که مسائل سیاسی را می توان به تمایزِ وجودیِ میان دوست و دشمن تقلیل داد. او در این کتاب، که برجسته ترین اثرش به حساب می آید، استدلال می کند که مبانی لیبرالیسم در به رسمیت شناختن حقوق فردی، قادر نخواهند بود که توجیهی منطقی و معقول برای قربانی کردن خود به خاطر آرمان های حکومتی ارائه کنند؛ تحلیلی که با وجود گذشت چندین دهه از مطرح شدن آن، هنوز هم بسیار متقاعدکننده و مستدل جلوه می کند. کتاب مفهوم امر سیاسی، اثری فوق العاده جریان ساز و تأثیرگذار است که تمامی پیچ و خم های دنیای سیاست را با نگاهی فیلسوفانه و دقیق، مورد بررسی و واکاوی قرار می دهد.

کارل اشمیتنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین ناشر

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی