سرشت و سرنوشت / سینمای کریشتف کیشلوفسکی

در «سرشت و سرنوشت» براي آنكه خواننده بتواند با دنياي ذهني و نگاه منحصربه‌فرد كيشلوفسكي آشنا شده و به درك بهتري از نقد فيلم‌ها برسد، در گام نخست، زندگينامه نسبتا كوتاه اما كاربردي و مفيدي ارائه شده كه كاملا مخاطب را با خلق‌وخوي فيلمساز درگير مي‌كند و همين تمهيد هوشمندانه سبب مي‌شود خواننده‌اي كه موفق نشده دست‌كم برخي از فيلم‌هاي كيشلوفسكي را ببيند، در خوانش نقد و معرفي آنها دچار سردرگمي نشده و بتواند به راحتي حدس بزند اين فيلم، از كدام حس و ضمير ناخودآگاه كارگردان برمي‌خيزد و چه شرايطي باعث مي‌شود فيلمساز صاحب‌سبكي چون او، مثلا اثر ضعيفي مانند «زخم» را كارگرداني كند.كتاب «سرشت و سرنوشت» در شكل و شمايل فعلي، خوب از كار درآمده و به دشواري مي‌توان عيب و نقصي بر آن قائل شد.تنها نقطه‌ضعفي كه خود را در جريان مطالعه و پيشرفت كتاب نشان مي‌دهد، خالي‌بودن جاي تصاويري از زندگي خصوصي كيشلوفسكي، صحنه‌ها و پشت صحنه‌هاي فيلم‌هاي اوست. كتاب پس از يادداشت مترجم در آغاز، دو فصل با عناوين «كريشتف كيشلوفسكي» و «در آغاز راه...» در پيش دارد كه نگاهي اجمالي است به شخصيت و زندگي اين كارگردان مطرح جهان.در اين دو فصل، درخواهيم يافت نگاه بدبينانه كيشلوفسكي به جهان و آدم‌هايش از كجا مي‌آيد، چگونه به شانس اعتقاد پيدا مي‌كند، چطور «اخلاق» تا اين حد برايش مهم مي‌شود و از چه زماني و با تأثيرپذيري از چه كساني، در مسير تبديل‌شدن به كارگرداني سرشناس و چيره‌دست گام برمي‌دارد.در ادامۀ كتاب، بخشي طولاني به فيلم‌هاي اوليه او اختصاص يافته.
3 /10
3
موضوع کتاب


سرشت و سرنوشت / سینمای کریشتف کیشلوفسکی

در «سرشت و سرنوشت» براي آنكه خواننده بتواند با دنياي ذهني و نگاه منحصربه‌فرد كيشلوفسكي آشنا شده و به درك بهتري از نقد فيلم‌ها برسد، در گام نخست، زندگينامه نسبتا كوتاه اما كاربردي و مفيدي ارائه شده كه كاملا مخاطب را با خلق‌وخوي فيلمساز درگير مي‌كند و همين تمهيد هوشمندانه سبب مي‌شود خواننده‌اي كه موفق نشده دست‌كم برخي از فيلم‌هاي كيشلوفسكي را ببيند، در خوانش نقد و معرفي آنها دچار سردرگمي نشده و بتواند به راحتي حدس بزند اين فيلم، از كدام حس و ضمير ناخودآگاه كارگردان برمي‌خيزد و چه شرايطي باعث مي‌شود فيلمساز صاحب‌سبكي چون او، مثلا اثر ضعيفي مانند «زخم» را كارگرداني كند.كتاب «سرشت و سرنوشت» در شكل و شمايل فعلي، خوب از كار درآمده و به دشواري مي‌توان عيب و نقصي بر آن قائل شد.تنها نقطه‌ضعفي كه خود را در جريان مطالعه و پيشرفت كتاب نشان مي‌دهد، خالي‌بودن جاي تصاويري از زندگي خصوصي كيشلوفسكي، صحنه‌ها و پشت صحنه‌هاي فيلم‌هاي اوست. كتاب پس از يادداشت مترجم در آغاز، دو فصل با عناوين «كريشتف كيشلوفسكي» و «در آغاز راه...» در پيش دارد كه نگاهي اجمالي است به شخصيت و زندگي اين كارگردان مطرح جهان.در اين دو فصل، درخواهيم يافت نگاه بدبينانه كيشلوفسكي به جهان و آدم‌هايش از كجا مي‌آيد، چگونه به شانس اعتقاد پيدا مي‌كند، چطور «اخلاق» تا اين حد برايش مهم مي‌شود و از چه زماني و با تأثيرپذيري از چه كساني، در مسير تبديل‌شدن به كارگرداني سرشناس و چيره‌دست گام برمي‌دارد.در ادامۀ كتاب، بخشي طولاني به فيلم‌هاي اوليه او اختصاص يافته.

مونیکا ماررنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی