تاریخ فلسفه (هفت) از فیشته تا نیچه

در جهان فلسفی آمان در سر آغاز سده نوزدهم یکی از چشمگیرترین شکوفندگیهای تفکر متافیزیکی را مییابیم که در تاریخ دراز فلسفه غربی روی داده است . در این دوران با سیستم‌هایی روبرو هستیم که از پی یکدیگر میآیند و برداشت‌هایی بیمانند از حقیقت و زندگی بشری و تاریخ دارند.
5 /10
5
موضوع کتاب


تاریخ فلسفه (هفت) از فیشته تا نیچه

در جهان فلسفی آمان در سر آغاز سده نوزدهم یکی از چشمگیرترین شکوفندگیهای تفکر متافیزیکی را مییابیم که در تاریخ دراز فلسفه غربی روی داده است . در این دوران با سیستم‌هایی روبرو هستیم که از پی یکدیگر میآیند و برداشت‌هایی بیمانند از حقیقت و زندگی بشری و تاریخ دارند.

فردریک‌چارلز کاپلستوننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی