پنج هفته در بالن

"روز یکشنبه و ساعت شش صبح با طلوع خورشید، ابرها پراکنده شدند و با نمایان شدن افق، نسیم ملایم و روح‌بخشی همراه با پرتو زیبای خورشید بر آسمان نشست زمین زیبای آفریقا که اکنون با باران شب خیس و تازه شده بود زیر پای مسافران پدیدار شد به نظر می‌رسید که بالن در میان ابرها و جریان‌های مخالف فقط دور خودش چرخیده است، زیرا جهتش تغییری نکرده بود"
7 /10
7

پنج هفته در بالن

"روز یکشنبه و ساعت شش صبح با طلوع خورشید، ابرها پراکنده شدند و با نمایان شدن افق، نسیم ملایم و روح‌بخشی همراه با پرتو زیبای خورشید بر آسمان نشست زمین زیبای آفریقا که اکنون با باران شب خیس و تازه شده بود زیر پای مسافران پدیدار شد به نظر می‌رسید که بالن در میان ابرها و جریان‌های مخالف فقط دور خودش چرخیده است، زیرا جهتش تغییری نکرده بود"

ژول ورننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی