منوچهر بزرگمهر

بزرگمهر به عنوان مترجم آثار فلسفی در زمره پیشگامان و مشعل دارانی به شمار می آید که در شناسایی فلسفه تحلیلی و فیلسوفان تجربه گرای غرب به زبان فارسی صاحب کرسی است. گسترش تفکر این مشرب فلسفی در ایران با آثار نوشتاری او صورت پذیرفته است.
4 /10
4

منوچهر بزرگمهر

بزرگمهر به عنوان مترجم آثار فلسفی در زمره پیشگامان و مشعل دارانی به شمار می آید که در شناسایی فلسفه تحلیلی و فیلسوفان تجربه گرای غرب به زبان فارسی صاحب کرسی است. گسترش تفکر این مشرب فلسفی در ایران با آثار نوشتاری او صورت پذیرفته است.

احمد راسخی لنگرودینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی