جنگ ها و بدن ها

کتاب جنگ ها و بدن ها/ جنگ ها سخت ترین انتقام خود را از بدن ها گرفته اند. خانه ها خراب شده اند، شهرها ویران شده اند، اما خانه و شهر و آجر و سنگ و چوب به نحوی عینی و غیر شاعرانه رنج می‌کشند. در پوست و استخوان و عضله شهر دردی نمی خزد. این بدن ها هستند که در جنگ ها رنج و درد را لمس می کنند. بدن ها بازسازی ناپذیرند، نه معماری و بناها و شهرها....
3 /10
3

جنگ ها و بدن ها

کتاب جنگ ها و بدن ها/ جنگ ها سخت ترین انتقام خود را از بدن ها گرفته اند. خانه ها خراب شده اند، شهرها ویران شده اند، اما خانه و شهر و آجر و سنگ و چوب به نحوی عینی و غیر شاعرانه رنج می‌کشند. در پوست و استخوان و عضله شهر دردی نمی خزد. این بدن ها هستند که در جنگ ها رنج و درد را لمس می کنند. بدن ها بازسازی ناپذیرند، نه معماری و بناها و شهرها....

نغمه ثمینینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی