مجموعه اشعار عماد خراسانی

کتاب مجموعه اشعار عماد خراسانی/ پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکیست ... حرم و دیر یکی، سبحه و پیمانه یکیست ... اینهمه جنگ و جدل حاصل کوته نظری است ... گر نظر پاک کنی کعبه و بتخانه یکیست.
7 /10
7
موضوع کتاب


مجموعه اشعار عماد خراسانی

کتاب مجموعه اشعار عماد خراسانی/ پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکیست ... حرم و دیر یکی، سبحه و پیمانه یکیست ... اینهمه جنگ و جدل حاصل کوته نظری است ... گر نظر پاک کنی کعبه و بتخانه یکیست.

عمادخراسانینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی