تاریخ فلسفه سیاسی (از ماکیاولی تا منتسکیو)

کتاب تاریخ فلسفه سیاسی ج 3 از ماکیاولی تا منتسکیو : می بینیم که در این قطعه شکسپیر نوعی از شرارت و تبهکاری را بنام ماکیاولی پیوند می زند .ریچارد نه تنها شرور است بلکه از شرارت لذت می برد ....
3 /10
3

تاریخ فلسفه سیاسی (از ماکیاولی تا منتسکیو)

کتاب تاریخ فلسفه سیاسی ج 3 از ماکیاولی تا منتسکیو : می بینیم که در این قطعه شکسپیر نوعی از شرارت و تبهکاری را بنام ماکیاولی پیوند می زند .ریچارد نه تنها شرور است بلکه از شرارت لذت می برد ....

جورج کلوسکونظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی