چند پرده از داستان روابط ایران و آمریکا و مقالات دیگر

این کتاب شامل چند مقاله ی سیاسی-تاریخی است درباره ی وقایع مهم سیاسی و تاریخی ایران پس از مشروطه تا دوران معاصر که تحولات روابط ایران و آمریکا را در چند پرده به نمایش می گذارد.
8 /10
8

چند پرده از داستان روابط ایران و آمریکا و مقالات دیگر

این کتاب شامل چند مقاله ی سیاسی-تاریخی است درباره ی وقایع مهم سیاسی و تاریخی ایران پس از مشروطه تا دوران معاصر که تحولات روابط ایران و آمریکا را در چند پرده به نمایش می گذارد.

محمدرضا دبیرینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی