تاریخ خرد ایونی

کتاب تاریخ خرد ایونی : همگان یونان را خاستگاه فلسفه می دانند.باور به اینکه اندیشه فلسفی در بستر فرهنگ یونان باستان امری درونزاد، خودبنیاد و ریشه دار بوده، به فهمی خاص از متون یونانی کهن انجامیده و درکی ویژه از کلیدواژه ها و معناها را ایجاب کرده است ...
4 /10
4

تاریخ خرد ایونی

کتاب تاریخ خرد ایونی : همگان یونان را خاستگاه فلسفه می دانند.باور به اینکه اندیشه فلسفی در بستر فرهنگ یونان باستان امری درونزاد، خودبنیاد و ریشه دار بوده، به فهمی خاص از متون یونانی کهن انجامیده و درکی ویژه از کلیدواژه ها و معناها را ایجاب کرده است ...

شروین وکیلینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی