رنگین کمان

کتاب رنگین کمان که آکنده است از تصویرسازی ها و استعارات دینی و متافیزیکی، داستان سه نسل از خانواده ی برانگون و شروع نزول زندگی روستایی آن ها در مواجهه با صنعتی شدن انگلیس را روایت می کند. این رمان همچنین، نهی شده ترین تابوهای زمانه ی خود را مورد کنکاش قرار داده و با نگاهی دقیق، به ارزش ها و ضدارزش های جنسیتی یک خانواده می پردازد و عوامل تأثیرگذار در ازدواج و عشق فیزیکی را در قالب داستانی فراموش نشدنی بررسی می کند. رنگین کمان با بینش جلوتر از زمانه و پیش گویانه ی خود، پس از انتشار در انگلیس در سال 1915 ممنوع اعلام شد و برای مدتی طولانی در آمریکا هم، فقط نسخه ی تغییر یافته ی آن در دسترس بود. داستان کتاب، به دوره ای حدودا 65ساله از دهه ی 1840 تا 1905 می پردازد و نشان می دهد که چگونه روابط انسانی و عاطفی اعضای خانواده ی برانگون در رویارویی با صنعتی شدن فزاینده ی بریتانیا رو به تغییر می گذارد.
5 /10
5

رنگین کمان

کتاب رنگین کمان که آکنده است از تصویرسازی ها و استعارات دینی و متافیزیکی، داستان سه نسل از خانواده ی برانگون و شروع نزول زندگی روستایی آن ها در مواجهه با صنعتی شدن انگلیس را روایت می کند. این رمان همچنین، نهی شده ترین تابوهای زمانه ی خود را مورد کنکاش قرار داده و با نگاهی دقیق، به ارزش ها و ضدارزش های جنسیتی یک خانواده می پردازد و عوامل تأثیرگذار در ازدواج و عشق فیزیکی را در قالب داستانی فراموش نشدنی بررسی می کند. رنگین کمان با بینش جلوتر از زمانه و پیش گویانه ی خود، پس از انتشار در انگلیس در سال 1915 ممنوع اعلام شد و برای مدتی طولانی در آمریکا هم، فقط نسخه ی تغییر یافته ی آن در دسترس بود. داستان کتاب، به دوره ای حدودا 65ساله از دهه ی 1840 تا 1905 می پردازد و نشان می دهد که چگونه روابط انسانی و عاطفی اعضای خانواده ی برانگون در رویارویی با صنعتی شدن فزاینده ی بریتانیا رو به تغییر می گذارد.

دیوید هربرت لارنسنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی