رو در رو با اصغر فرهادی

کتاب رو در رو با اصغر فرهادی/ در انگیزه من برای انتشار کتاب حاضر علاوه بر رشد کیفی آثار فرهادی و گامهای بلندی که او فیلم به فیلم بر میداشت. چند عامل تاثیرگذار بودند. نخست: موفقیت فرهادی به عنوان فیلمسازی مستقل با خاستگاهی خارج پایتخت که بدون اتکا به حمایت و بهره مندی از انواع رانت های دولتی و خصوصی و برخلاف برخی که حتی سیاه مشق های اولیه خود را به مدد سرمایه و نگاتیو دولتی انجام داده و می دادند ....
4 /10
4
موضوع کتاب


رو در رو با اصغر فرهادی

کتاب رو در رو با اصغر فرهادی/ در انگیزه من برای انتشار کتاب حاضر علاوه بر رشد کیفی آثار فرهادی و گامهای بلندی که او فیلم به فیلم بر میداشت. چند عامل تاثیرگذار بودند. نخست: موفقیت فرهادی به عنوان فیلمسازی مستقل با خاستگاهی خارج پایتخت که بدون اتکا به حمایت و بهره مندی از انواع رانت های دولتی و خصوصی و برخلاف برخی که حتی سیاه مشق های اولیه خود را به مدد سرمایه و نگاتیو دولتی انجام داده و می دادند ....

اسماعیل میهن دوستنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی