درک مارکس از بدیل سرمایه داری

انتقاد طرفداران نظام سرمایه‌ داری به چپ مارکسیست این بوده که آنها یا از نظام‌ های تمامیت‌ خواه مانند شوروی و چین دفاع کرده‌ اند یا در صورت مخالفت با این نظام‌ ها بدیلی ایجابی در برابر سرمایه‌ داری ارائه نکرده‌ اندپیتر هیودیس، نظریه‌ پرداز و کنشگر انسان‌ باور مارکسیست و استاد فلسفه در دانشکده اوکتون در ایالت ایلینویز آمریکا در اثر جدید خود سعی کرده است تا درک مارکس را از بدیلی ایجابی از نوشته‌ های او از جوانی تا واپسین سال‌ های زندگی‌ اش بیرون کشد روش هیودیس، روش نوآورانه‌ ای است با توجه به اینکه اغلب نظریه‌ پردازهای مارکسیست صرفا بر بخش‌ هایی از نوشته‌ های مارکس مانند دست‌ نوشته‌های اقتصادی فلسفی ۱۸۴۴ یا گروندریسه یا سرمایه تاکید کرده‌ اند، او نوشته‌ های مارکس را از سال ۱۸۳۷ تا ۱۸۸۱ چون تمامیتی حاوی تداوم و گسست در نظر گرفته استهیودیس همچنین ادعا نمی‌کند که بدیلی ساخته و پرداخته را در آن آثار یافته است او در جست‌وجوی سرنخ های تلویحی و آشکار در آثار مارکس برای ساختمان جامعه‌ی پسا‌سرمایه‌داری غیر بیگانه‌شده است
7 /10
7
موضوع کتاب


درک مارکس از بدیل سرمایه داری

انتقاد طرفداران نظام سرمایه‌ داری به چپ مارکسیست این بوده که آنها یا از نظام‌ های تمامیت‌ خواه مانند شوروی و چین دفاع کرده‌ اند یا در صورت مخالفت با این نظام‌ ها بدیلی ایجابی در برابر سرمایه‌ داری ارائه نکرده‌ اندپیتر هیودیس، نظریه‌ پرداز و کنشگر انسان‌ باور مارکسیست و استاد فلسفه در دانشکده اوکتون در ایالت ایلینویز آمریکا در اثر جدید خود سعی کرده است تا درک مارکس را از بدیلی ایجابی از نوشته‌ های او از جوانی تا واپسین سال‌ های زندگی‌ اش بیرون کشد روش هیودیس، روش نوآورانه‌ ای است با توجه به اینکه اغلب نظریه‌ پردازهای مارکسیست صرفا بر بخش‌ هایی از نوشته‌ های مارکس مانند دست‌ نوشته‌های اقتصادی فلسفی ۱۸۴۴ یا گروندریسه یا سرمایه تاکید کرده‌ اند، او نوشته‌ های مارکس را از سال ۱۸۳۷ تا ۱۸۸۱ چون تمامیتی حاوی تداوم و گسست در نظر گرفته استهیودیس همچنین ادعا نمی‌کند که بدیلی ساخته و پرداخته را در آن آثار یافته است او در جست‌وجوی سرنخ های تلویحی و آشکار در آثار مارکس برای ساختمان جامعه‌ی پسا‌سرمایه‌داری غیر بیگانه‌شده است

پیتر هیودیسنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی