در باب شهریار

ماكياولي كتاب شهريار را براساس درك عميق خويش از طبيعت انسان نوشته است. اين رساله‌ي موجز كه در باب قدرت و دولتمردي در دوران رنسانس است، از زمان انتشار آن، حدود پانصد سال قبل، مايه‌ي اختلاف نظرهاي بسياري شده است. تحليل ماكياولي از روش انسان‌ها در كسب و حفظ قدرت اولين تحليل مبتني بر «سياست معطوف به منافع» بوده و از زمان انتشار اين كتاب بسياري آن را به منزله‌ي راهنمايي براي دخل و تصرف در رويدادها به نفع خود، به كار گرفته‌اند. تيم فيليپس در اين كتاب نظريات ماكياولي را متناسب با جهان كسب و كار امروز به كار بسته و تفسير كرده است. اين تفسير جذاب و جالب توجه از شهريار كتابي مفرح درباره‌ي يكي از مفيدترين و بدنام‌ترين كتاب‌هاي دنيا است.
7 /10
7

در باب شهریار

ماكياولي كتاب شهريار را براساس درك عميق خويش از طبيعت انسان نوشته است. اين رساله‌ي موجز كه در باب قدرت و دولتمردي در دوران رنسانس است، از زمان انتشار آن، حدود پانصد سال قبل، مايه‌ي اختلاف نظرهاي بسياري شده است. تحليل ماكياولي از روش انسان‌ها در كسب و حفظ قدرت اولين تحليل مبتني بر «سياست معطوف به منافع» بوده و از زمان انتشار اين كتاب بسياري آن را به منزله‌ي راهنمايي براي دخل و تصرف در رويدادها به نفع خود، به كار گرفته‌اند. تيم فيليپس در اين كتاب نظريات ماكياولي را متناسب با جهان كسب و كار امروز به كار بسته و تفسير كرده است. اين تفسير جذاب و جالب توجه از شهريار كتابي مفرح درباره‌ي يكي از مفيدترين و بدنام‌ترين كتاب‌هاي دنيا است.

تیم فیلیپسنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین ناشر

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی