والتر بنیامین

این کتاب که از دو بخش تشکیل شده است، مجموعه ای از مفاهیم اصلی بنیامین نظیر "تمثیل"، "هاله"، "تاریخ" و "سنت" و غیره را مطرح می کند و می کوشد برخورد مفهومی بنیامین با پدیده هایی چون باروک را با ژست های مشابه کسانی چون تی . اس . الیوت و اف . آر . لیویس و غیره محک بزند.
3 /10
3

والتر بنیامین

این کتاب که از دو بخش تشکیل شده است، مجموعه ای از مفاهیم اصلی بنیامین نظیر "تمثیل"، "هاله"، "تاریخ" و "سنت" و غیره را مطرح می کند و می کوشد برخورد مفهومی بنیامین با پدیده هایی چون باروک را با ژست های مشابه کسانی چون تی . اس . الیوت و اف . آر . لیویس و غیره محک بزند.

تری ایگلتوننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی