فلسفه قاره ای در قرن بیستم

کتاب تاریخ فلسفه غرب/ راتلج/ فلسسفه قاره ای در قرن بیستم/ جلد 8 : تاریخ فلسفه غرب مروری بر فلسفه غرب را به ترتیب زمانی، از سرآغازهای آن در قرن ششم پیش از میلاد تا عصر حاضر، فراهم می آورد. این کتاب همه جریان های بزرگ فلسفی را به صورتی ژرف مورد بررسی قرار می دهد. بیشترین فضا در این اثر به کسانی اختصاص دارد که بر اساس اجمع عمومی، فیلسوفان بزرگ شمرده می شوند. اما از فیلسوفان کوچک تر نیز غافل نمانده ایم.
4 /10
4

فلسفه قاره ای در قرن بیستم

کتاب تاریخ فلسفه غرب/ راتلج/ فلسسفه قاره ای در قرن بیستم/ جلد 8 : تاریخ فلسفه غرب مروری بر فلسفه غرب را به ترتیب زمانی، از سرآغازهای آن در قرن ششم پیش از میلاد تا عصر حاضر، فراهم می آورد. این کتاب همه جریان های بزرگ فلسفی را به صورتی ژرف مورد بررسی قرار می دهد. بیشترین فضا در این اثر به کسانی اختصاص دارد که بر اساس اجمع عمومی، فیلسوفان بزرگ شمرده می شوند. اما از فیلسوفان کوچک تر نیز غافل نمانده ایم.

ریچارد کرنینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی