قصه های شیخ اشراق

قصه‌های شیخِ اشراق شهاب‌الدین یحیایِ سُهروَردی به‌خاطرِ ابلاغِ ایده‌های فلسفی و عرفانیِ پیچیده‌ای به‌وجود نیامده‌اند که بشود آن‌ها را به‌صورت‌های دیگری هم بیان کرد، بل‌که زاییدهٔ ذهنیتِ خلّاقِ فیلسوف و عارفِ بزرگی‌اند که قصه‌نویسِ چیره‌دستی هم بود. این قصه‌ها همان رساله‌های معروف به «رساله‌های عرفانی» شیخِ اشراق‌اند که در این ویرایش به‌صورتِ مجموعه‌ای از هشت قصهٔ کوتاهِ به‌هم‌پیوسته درآمده‌اند-قصه‌های خوش‌ساختی نوشتهٔ استادی که نه یک عارفِ خانقاه‌نشین بود و نه یک حکیم‌ِ مفسرِ آرای دیگران. نبوغِ این مردِ بزرگ، بیشتر از هر جای دیگری، در این قصه‌هاست که تجلّی می‌یابد. این کتاب از کتاب‌های مجموعهٔ «بازخوانی متون» است. در این مجموعه، ویرایش‌های جدیدی از برجسته‌ترین آثارِ فارسی عرضه می‌شود: تمامیتِ اثر و سَبکِ متن دست‌نخورده باقی می‌ماند و با پیراستنِ برخی فرعیات و فصل‌بندی و تدوینِ مجدد و پاراگراف‌بندی و نقطه‌گذاری و به‌کاربردنِ یک رسم‌الخطِ یکدست، متن به صورتی درمی‌آید که برای عمومِ خوانندگانِ علاقه‌مند مفید و خواندنی باشد.
3 /10
3

قصه های شیخ اشراق

قصه‌های شیخِ اشراق شهاب‌الدین یحیایِ سُهروَردی به‌خاطرِ ابلاغِ ایده‌های فلسفی و عرفانیِ پیچیده‌ای به‌وجود نیامده‌اند که بشود آن‌ها را به‌صورت‌های دیگری هم بیان کرد، بل‌که زاییدهٔ ذهنیتِ خلّاقِ فیلسوف و عارفِ بزرگی‌اند که قصه‌نویسِ چیره‌دستی هم بود. این قصه‌ها همان رساله‌های معروف به «رساله‌های عرفانی» شیخِ اشراق‌اند که در این ویرایش به‌صورتِ مجموعه‌ای از هشت قصهٔ کوتاهِ به‌هم‌پیوسته درآمده‌اند-قصه‌های خوش‌ساختی نوشتهٔ استادی که نه یک عارفِ خانقاه‌نشین بود و نه یک حکیم‌ِ مفسرِ آرای دیگران. نبوغِ این مردِ بزرگ، بیشتر از هر جای دیگری، در این قصه‌هاست که تجلّی می‌یابد. این کتاب از کتاب‌های مجموعهٔ «بازخوانی متون» است. در این مجموعه، ویرایش‌های جدیدی از برجسته‌ترین آثارِ فارسی عرضه می‌شود: تمامیتِ اثر و سَبکِ متن دست‌نخورده باقی می‌ماند و با پیراستنِ برخی فرعیات و فصل‌بندی و تدوینِ مجدد و پاراگراف‌بندی و نقطه‌گذاری و به‌کاربردنِ یک رسم‌الخطِ یکدست، متن به صورتی درمی‌آید که برای عمومِ خوانندگانِ علاقه‌مند مفید و خواندنی باشد.

شیخ اشراق شهاب‌الدین سهروردینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین نویسنده

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی