خداوندان اندیشه سیاسی 3/1

کتاب خداوندان اندیشه سیاسی 3/1 نوشته‌ی لین و. لنکستر می‌باشد که علی رامین آن را به فارسی ترجمه کرده است. این کتاب توسط انتشارات امیرکبیر چاپ و در 200 صفحه به بازار عرضه شده است.آخرین چاپ آن مربوط به سال نامشخص بوده و می‌توان به لحاظ موضوع‌بندی آن را در بخش سیاسی قرار داد.
3 /10
3

خداوندان اندیشه سیاسی 3/1

کتاب خداوندان اندیشه سیاسی 3/1 نوشته‌ی لین و. لنکستر می‌باشد که علی رامین آن را به فارسی ترجمه کرده است. این کتاب توسط انتشارات امیرکبیر چاپ و در 200 صفحه به بازار عرضه شده است.آخرین چاپ آن مربوط به سال نامشخص بوده و می‌توان به لحاظ موضوع‌بندی آن را در بخش سیاسی قرار داد.

لین و. لنکسترنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی