آشنایی با زبان شناسی در مطالعات ادب فارسی

پژوهش‌های امروزی در باب زبان ادب محتاج ابزارهایی است که از طریق دانش مطالعهٔ زبان در اختیار متخصصان این حوزه از کارکرد زبان قرار می‌گیرد. کتاب حاضر باهدف آشناسازی علاقه‌مندان به مطالعات ادبی و به‌ویژه ادب فارسی به تدوین درآمده است. نویسنده، نوشتهٔ خود را در دو بخش عمده و به شکل درس‌نامه‌ای به تدوین درآورده است تا برای دستیابی به چنین هدفی کارآمد باشد. بخش نخست این کتاب به معرفی مبانی زبان‌شناسی اختصاص‌یافته است و در بخش دوم، نگارنده به چگونگی کاربرد این مبانی و ابزارهای اولیهٔ مطالعهٔ زبان در پژوهش زبان ادب فارسی می‌پردازد.
4 /10
4

آشنایی با زبان شناسی در مطالعات ادب فارسی

پژوهش‌های امروزی در باب زبان ادب محتاج ابزارهایی است که از طریق دانش مطالعهٔ زبان در اختیار متخصصان این حوزه از کارکرد زبان قرار می‌گیرد. کتاب حاضر باهدف آشناسازی علاقه‌مندان به مطالعات ادبی و به‌ویژه ادب فارسی به تدوین درآمده است. نویسنده، نوشتهٔ خود را در دو بخش عمده و به شکل درس‌نامه‌ای به تدوین درآورده است تا برای دستیابی به چنین هدفی کارآمد باشد. بخش نخست این کتاب به معرفی مبانی زبان‌شناسی اختصاص‌یافته است و در بخش دوم، نگارنده به چگونگی کاربرد این مبانی و ابزارهای اولیهٔ مطالعهٔ زبان در پژوهش زبان ادب فارسی می‌پردازد.

کورش صفوینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی