مبانی نظری هنر: درسگفتارهایی در باب زیبایی شناسی، فلسفه، جامعه شناسی هنر، نقد هنری و ادبی...

6 /10
6

مبانی نظری هنر: درسگفتارهایی در باب زیبایی شناسی، فلسفه، جامعه شناسی هنر، نقد هنری و ادبی...


مریم شهبازینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی