راهنمای تفکر نقادانه

کتاب راهنمای تفکر نقادانه، اثری نوشته ی نیل براون و استوارت ام کیلی است که اولین بار در سال 1981 به چاپ رسید. عادت ها و نگرش های برآمده از تفکر نقادانه، می توانند در تصمیم های تجاری، پزشکی، قانونی، اخلاقی و به طور کلی همه ی انتخاب های زندگی ما انسان ها به کار گرفته شوند. این کتاب پرطرفدار و تأثیرگذار به مخاطبین کمک می کند تا مشکلِ به خاطر سپردنِ صِرف و یا کورکورانه قبول کردنِ اطلاعات را رفع کنند و به شکلی نقادانه و مؤثر به تحلیل اتفاقات دنیای پیرامون خود بپردازند. این اثر، استراتژی هایی برای رویارویی با نقطه نظرهای متفاوت ارائه می کند و با ساخت پایه ای استوار از تفکرات نقادانه، به ما یاد می دهد که چه چیزهایی را بپذیریم و چه چیزهایی را رد کنیم.
4 /10
4
موضوع کتاب


راهنمای تفکر نقادانه

کتاب راهنمای تفکر نقادانه، اثری نوشته ی نیل براون و استوارت ام کیلی است که اولین بار در سال 1981 به چاپ رسید. عادت ها و نگرش های برآمده از تفکر نقادانه، می توانند در تصمیم های تجاری، پزشکی، قانونی، اخلاقی و به طور کلی همه ی انتخاب های زندگی ما انسان ها به کار گرفته شوند. این کتاب پرطرفدار و تأثیرگذار به مخاطبین کمک می کند تا مشکلِ به خاطر سپردنِ صِرف و یا کورکورانه قبول کردنِ اطلاعات را رفع کنند و به شکلی نقادانه و مؤثر به تحلیل اتفاقات دنیای پیرامون خود بپردازند. این اثر، استراتژی هایی برای رویارویی با نقطه نظرهای متفاوت ارائه می کند و با ساخت پایه ای استوار از تفکرات نقادانه، به ما یاد می دهد که چه چیزهایی را بپذیریم و چه چیزهایی را رد کنیم.

استوارت ام کیلینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین نویسنده

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی