فلسفه ی هنر

فیلسوفان معمولا با سوءظن به هنر می‌نگرند و به همین سبب، بسیار بیشتر از هنرمندان و هنردوستان دربارهٔ آن کاوش می‌کنند. کتاب فلسفهٔ هنر شرح موجزی است از آنچه که فیلسوفان، از افلاطون تا مرلوپونتی، درباره هنر بیان کرده‌اند. نگرش افلاطون به تقلید (میمه سیس) خصایص حکم ذوقی و تعریف امر زیبا در فلسفه کانت، فلسفهٔ هنر هگل، نقش تخیل در آفرینش هنری، نسبت هنر و حقیقت از دید هایدگر و پدیدار‌شناسی تجربهٔ زیبا‌شناختی در فلسفهٔ مرلوپونتی از جمله موضوعاتی است که در این کتاب ارائه شده است. ژان لاکست فیلسوف و نویسندهٔ معاصر فرانسوی است.
4 /10
4

فلسفه ی هنر

فیلسوفان معمولا با سوءظن به هنر می‌نگرند و به همین سبب، بسیار بیشتر از هنرمندان و هنردوستان دربارهٔ آن کاوش می‌کنند. کتاب فلسفهٔ هنر شرح موجزی است از آنچه که فیلسوفان، از افلاطون تا مرلوپونتی، درباره هنر بیان کرده‌اند. نگرش افلاطون به تقلید (میمه سیس) خصایص حکم ذوقی و تعریف امر زیبا در فلسفه کانت، فلسفهٔ هنر هگل، نقش تخیل در آفرینش هنری، نسبت هنر و حقیقت از دید هایدگر و پدیدار‌شناسی تجربهٔ زیبا‌شناختی در فلسفهٔ مرلوپونتی از جمله موضوعاتی است که در این کتاب ارائه شده است. ژان لاکست فیلسوف و نویسندهٔ معاصر فرانسوی است.

ژان لاکستنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین نویسنده

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی