قهرمان گمشده (قهرمانان المپ (۱))

"الهه ای به نام هرا حافظه پرسی جکسون و جیسون گریس دورگه های یونانی و رومی را پاک کرده تا راه آشتی رومیان و یونانیان را هموار کند، حتی اگر این کار به بزرگترین قتل عام دورگه ها ختم شود. اکنون پرسی و دوستانش باید با هوشیاری و تیزبینی با هیولاها، رب النوع ها و موجودات کینه توز روبه رو شوند و در هیچ شرایطی پا پس نکشند چون سرنوشت انسان ها به این نبرد بستگی دارد. مجموعه قهرمانان المپ داستان عشق ها، شکست ها و فداکاری هاست. هفت دورگه، الهه ای انتقام جو و ارتشی از هیولاهای بی رحم و نامیرا بازیگران این مجموعه پنج جلدی هستند."
7 /10
7

قهرمان گمشده (قهرمانان المپ (۱))

"الهه ای به نام هرا حافظه پرسی جکسون و جیسون گریس دورگه های یونانی و رومی را پاک کرده تا راه آشتی رومیان و یونانیان را هموار کند، حتی اگر این کار به بزرگترین قتل عام دورگه ها ختم شود. اکنون پرسی و دوستانش باید با هوشیاری و تیزبینی با هیولاها، رب النوع ها و موجودات کینه توز روبه رو شوند و در هیچ شرایطی پا پس نکشند چون سرنوشت انسان ها به این نبرد بستگی دارد. مجموعه قهرمانان المپ داستان عشق ها، شکست ها و فداکاری هاست. هفت دورگه، الهه ای انتقام جو و ارتشی از هیولاهای بی رحم و نامیرا بازیگران این مجموعه پنج جلدی هستند."

ریک ریوردننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی