فلسفه اسلامی از الف تا ی

کتاب فلسفه اسلامی که به قلم پیتر گرااف تالیف شده، بیش از یکصد و ده مدخل کوتاه است که به صورت الفبایی تنظیم شده اند. تلاش نویسنده بر آن بوده است که همه آنچه را به فلسفه اسلامی ارتباط دارد، از آغاز تا دوران معاصر، به اجمال و روشنی بیان نماید: شخصیت های کلیدی، مدارس، مفاهیم، موضوعات و مسائل. در سراسر کتاب، نظرات متفکران مشائی، اسماعیلیان، اهل تصوف، شراقیان، متکلمان و اندیشمندان متاخر و معاصر بیان شده و نیز مداخلی پیرامون تاثیرات فلسفه یونان و فیلسوفان یهودی ای که در جهان اسلام می زیسته اند در این کتاب گنجانده شده است.
5 /10
5

فلسفه اسلامی از الف تا ی

کتاب فلسفه اسلامی که به قلم پیتر گرااف تالیف شده، بیش از یکصد و ده مدخل کوتاه است که به صورت الفبایی تنظیم شده اند. تلاش نویسنده بر آن بوده است که همه آنچه را به فلسفه اسلامی ارتباط دارد، از آغاز تا دوران معاصر، به اجمال و روشنی بیان نماید: شخصیت های کلیدی، مدارس، مفاهیم، موضوعات و مسائل. در سراسر کتاب، نظرات متفکران مشائی، اسماعیلیان، اهل تصوف، شراقیان، متکلمان و اندیشمندان متاخر و معاصر بیان شده و نیز مداخلی پیرامون تاثیرات فلسفه یونان و فیلسوفان یهودی ای که در جهان اسلام می زیسته اند در این کتاب گنجانده شده است.

پینر اس. گرافنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی