نخستین فیلسوفان یونان

کتاب نخستین فیلسوفان یونان : یونانیان نخستین مردمان متمدنی بوده اند که واژه فلسفه و مفهوم و مضمون آن را آفریده اند . فلسفه شکل معرب واژه فیلسوفیا و به معنای دانش دوستی است که به زودی علت این نامگذاری و انگیزه آن را به تفصیل خواهیم دانست .....
7 /10
7

نخستین فیلسوفان یونان

کتاب نخستین فیلسوفان یونان : یونانیان نخستین مردمان متمدنی بوده اند که واژه فلسفه و مفهوم و مضمون آن را آفریده اند . فلسفه شکل معرب واژه فیلسوفیا و به معنای دانش دوستی است که به زودی علت این نامگذاری و انگیزه آن را به تفصیل خواهیم دانست .....

شرف الدین خراسانینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی