م‍اه‍ی‍ت ت‍ک‍ن‍ول‍وژی و ه‍ن‍ر ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‍ک : ن‍ظری ب‍ه ت‍ک‍ن‍ول‍وژی اطلاع‍ات

3 /10
3

م‍اه‍ی‍ت ت‍ک‍ن‍ول‍وژی و ه‍ن‍ر ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‍ک : ن‍ظری ب‍ه ت‍ک‍ن‍ول‍وژی اطلاع‍ات


م‍ح‍م‍د م‍ددپ‍ورنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین نویسنده

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی