رزا

کتاب رزا، رمانی نوشته ی کنوت هامسون است که برای نخستین بار در سال 1908 انتشار یافت. راوی داستان رمان رزا، مردی بیست و دو ساله به نام پارلیوس است که اتفاقات گاهاً کمیک و بعضاً تراژیک پیرامون بیوه ای جوان و دوست داشتنی به نام رزا، همسر سابق رزا با نام آرنتسن و عاشق و دلباخته ی فعلی این زن یعنی هارتویگسن را به نظاره نشسته است. با پیشروی داستان، مخاطب به تدریج مشاهده می کند هر کدام از این شخصیت ها که در دهکده ای کوچک گیر افتاده اند، در حال پنهان کردن حقایقی هستند. پارلیوس که خود به نوعی مجذوب رزا شده، همانند همه ی داستان های بزرگ هامسون، درمی یابد که حقیقت بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که زندگی روزمره و ظاهر اتفاقات نشان می دهد.
7 /10
7

رزا

کتاب رزا، رمانی نوشته ی کنوت هامسون است که برای نخستین بار در سال 1908 انتشار یافت. راوی داستان رمان رزا، مردی بیست و دو ساله به نام پارلیوس است که اتفاقات گاهاً کمیک و بعضاً تراژیک پیرامون بیوه ای جوان و دوست داشتنی به نام رزا، همسر سابق رزا با نام آرنتسن و عاشق و دلباخته ی فعلی این زن یعنی هارتویگسن را به نظاره نشسته است. با پیشروی داستان، مخاطب به تدریج مشاهده می کند هر کدام از این شخصیت ها که در دهکده ای کوچک گیر افتاده اند، در حال پنهان کردن حقایقی هستند. پارلیوس که خود به نوعی مجذوب رزا شده، همانند همه ی داستان های بزرگ هامسون، درمی یابد که حقیقت بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که زندگی روزمره و ظاهر اتفاقات نشان می دهد.

کنوت هامسوننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی