مدیریت استراتژی و توسعه مدیریت منطبق بر شرکت های هزاره سوم


مصطفی ملکی صومعه لونظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین ناشر

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی