101 مسئله فلسفی

کتاب 101 مسئله ی فلسفی:در خلال این صفحات تمام مسائل مطرح فلسفه آورده شده است.بحث ها خلاصه اما در جای خود روشنگراند و در آنها شیوه ی داستان روایی استفاده شده است....
3 /10
3
موضوع کتاب


101 مسئله فلسفی

کتاب 101 مسئله ی فلسفی:در خلال این صفحات تمام مسائل مطرح فلسفه آورده شده است.بحث ها خلاصه اما در جای خود روشنگراند و در آنها شیوه ی داستان روایی استفاده شده است....

مارتین کوهننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی