اعمال انسانی

کتاب اعمال انسانی : اوایل سال 1980، کره جنوبی در انتظار جرقه ای بود برای شعله ور شدن. چند ماه پیش از آن، پارک چونگ هی، دیکتاتور نظامی، که از زمان کودتایش در سال 1961 حکومت را در دست داشت، توسط رئیس سرویس های امنیتی خودش ترور شد. اما این ترور با خود دموکراسی به ارمغان نیاورد و در عوض، چان دوهوان که دست پروده پارک بود به جای او نشست.
5 /10
5

اعمال انسانی

کتاب اعمال انسانی : اوایل سال 1980، کره جنوبی در انتظار جرقه ای بود برای شعله ور شدن. چند ماه پیش از آن، پارک چونگ هی، دیکتاتور نظامی، که از زمان کودتایش در سال 1961 حکومت را در دست داشت، توسط رئیس سرویس های امنیتی خودش ترور شد. اما این ترور با خود دموکراسی به ارمغان نیاورد و در عوض، چان دوهوان که دست پروده پارک بود به جای او نشست.

هان کانگنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی