تاریخ عقاید اقتصادی

کتاب تاریخ عقاید اقتصادی : بنای والای دانش اقتصاد امروزین ساخته و پرداخته یک سلسله تفکرات و ژرف اندیشی های بزرگانی است که سالیان پیوسته و دراز به ویژه در دو قرن اخیر به کوشش های ارزنده در این زمینه دست زده اند .......
3 /10
3
موضوع کتاب


تاریخ عقاید اقتصادی

کتاب تاریخ عقاید اقتصادی : بنای والای دانش اقتصاد امروزین ساخته و پرداخته یک سلسله تفکرات و ژرف اندیشی های بزرگانی است که سالیان پیوسته و دراز به ویژه در دو قرن اخیر به کوشش های ارزنده در این زمینه دست زده اند .......

فریدون تفضلینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی