در س‍ت‍ای‍ش ش‍ع‍ر س‍ک‍وت : درآم‍دی ب‍ر ن‍ق‍د ش‍ع‍ر م‍ع‍اص‍ر و ح‍اش‍ی‍ه ای ب‍ر ش‍ع‍ره‍ای اوج‍ی

8 /10
8

در س‍ت‍ای‍ش ش‍ع‍ر س‍ک‍وت : درآم‍دی ب‍ر ن‍ق‍د ش‍ع‍ر م‍ع‍اص‍ر و ح‍اش‍ی‍ه ای ب‍ر ش‍ع‍ره‍ای اوج‍ی


هوشنگ گل‌شیرینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی