نوشتار و تفاوت

مجموعه ای از نخستین مقالات دریداست که در سال1967 منتشر شد و میان آثار او جایگاهی ممتازی دارد. دریدا در هر یک از این مقالات که نوعی سکوی پرتاب شمرده می شوند،بعضی درون مایه ها ی بنیادی و روش های کلیدی اندیشمندان بزرگ عصر خویش را مورد سنجش قرار می دهد...
3 /10
3

نوشتار و تفاوت

مجموعه ای از نخستین مقالات دریداست که در سال1967 منتشر شد و میان آثار او جایگاهی ممتازی دارد. دریدا در هر یک از این مقالات که نوعی سکوی پرتاب شمرده می شوند،بعضی درون مایه ها ی بنیادی و روش های کلیدی اندیشمندان بزرگ عصر خویش را مورد سنجش قرار می دهد...

ژاک دریدانظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی