اتهام به خود (تجربه های کوتاه 9)

من به دنیا آمدم من شدم من هست شدم من پدید آمدم من رشد کردم من متولد شدم من در دفتر موالید ثبت شدم من بزرگ شدم من جنبیدم من بخش‌هائی از بدن‌ام را جنباندم من بدن‌ام را جنباندم من در یک نقطه جنبیدم من از جایم جنبیدم من از جائی به جای دیگر جنبیدم من باید میجنبیدم من میتوانستم بجنبم
8 /10
8

اتهام به خود (تجربه های کوتاه 9)

من به دنیا آمدم من شدم من هست شدم من پدید آمدم من رشد کردم من متولد شدم من در دفتر موالید ثبت شدم من بزرگ شدم من جنبیدم من بخش‌هائی از بدن‌ام را جنباندم من بدن‌ام را جنباندم من در یک نقطه جنبیدم من از جایم جنبیدم من از جائی به جای دیگر جنبیدم من باید میجنبیدم من میتوانستم بجنبم

پتر هاندکهنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی