فلسفه مشق زندگی

کتاب فلسفه مشق زندگی/ فلسفه چیست و چگونه می تواند ما را به نجات رهنمون سازد؟ در این کتاب می خوانیم که فلسفه در یونان باستان شکوفا شده و سپس با ظهور مسیحیت واپس زده می شود. وقتی نیچه فلسفه را به چالش می کشد، قاطعانه با ساختار گشایی اش زوال اندیشه مسیحی را اعلام می کند.
4 /10
4

فلسفه مشق زندگی

کتاب فلسفه مشق زندگی/ فلسفه چیست و چگونه می تواند ما را به نجات رهنمون سازد؟ در این کتاب می خوانیم که فلسفه در یونان باستان شکوفا شده و سپس با ظهور مسیحیت واپس زده می شود. وقتی نیچه فلسفه را به چالش می کشد، قاطعانه با ساختار گشایی اش زوال اندیشه مسیحی را اعلام می کند.

لوک فرینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی