‏‫روش ش‍ن‍اس‍ی در ع‍ل‍م س‍ی‍اس‍ت و رواب‍ط ب‍ی‍ن ال‍م‍ل‍ل با بهره گیری و معرفی نرم افزار ‭SPSS‬

7 /10
7

‏‫روش ش‍ن‍اس‍ی در ع‍ل‍م س‍ی‍اس‍ت و رواب‍ط ب‍ی‍ن ال‍م‍ل‍ل با بهره گیری و معرفی نرم افزار ‭SPSS‬


ع‍ل‍ی‍رض‍ا س‍ن‍ج‍اب‍ی‌نظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی