نیچه عرفان و جهان ایرانی

کتاب نیچه، عرفان و جهان ایرانی : فریدریش نیچه که خود را فیلسوف آینده می نامید و برخلاف می اندیشید، نه برده مدرنیته و علم و دموکراسی شد، نه تسلیم گذشته و سنت و کهنه پرستی. او در مقام پزشک تمدن تشخیص داد که پرستیدن دیروز یا امروز نشانه بیماری است، زیرا بر این باور بود که زمان غروب بتان فرا رسیده است و آدمی می تواند سرنوشت خود را به دست گرد و ایدئولوژی های منکر حیات و آزادی را پس زند..
5 /10
5

نیچه عرفان و جهان ایرانی

کتاب نیچه، عرفان و جهان ایرانی : فریدریش نیچه که خود را فیلسوف آینده می نامید و برخلاف می اندیشید، نه برده مدرنیته و علم و دموکراسی شد، نه تسلیم گذشته و سنت و کهنه پرستی. او در مقام پزشک تمدن تشخیص داد که پرستیدن دیروز یا امروز نشانه بیماری است، زیرا بر این باور بود که زمان غروب بتان فرا رسیده است و آدمی می تواند سرنوشت خود را به دست گرد و ایدئولوژی های منکر حیات و آزادی را پس زند..

حامد فولادوندنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی