قدرت دانش و مشروعیت در اسلام

کتاب قدرت دانش و مشروعیت در اسلام : دانش سیاسی دوره میانه چیست ؟ چرا و چگونه شکل گرفته است ؟ معرفت شناسی به عنوان یک واژه تخصصی ؛ به مثابه شاخه ای از فلسفه تلقی شده است ....
3 /10
3

قدرت دانش و مشروعیت در اسلام

کتاب قدرت دانش و مشروعیت در اسلام : دانش سیاسی دوره میانه چیست ؟ چرا و چگونه شکل گرفته است ؟ معرفت شناسی به عنوان یک واژه تخصصی ؛ به مثابه شاخه ای از فلسفه تلقی شده است ....

داود فیرحینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی