چرا اقتصاد فرو می ریزید (به سوی نظریه ای عمومی درباره علت افول اقتصادی کشورها)

جوزف استیگلیتز (برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001)، یکی از مهم‌ترین منتقدانِ درون ‌اردوگاهی اقتصاد آزاد است. به اعتقاد او یکی از علل مهم بحران‌های مالی دو دهه اخیر در جهان، خوش‌بینی فراوانِ اقتصاددانان به کارکردهای نظم خودجوش بازار بوده است. وی در این کتاب، نقد خود را با طرح سه پرسش بنیادین آغاز میکند، با بررسی سه رویکرد رقیب در حوزه اقتصاد پی میگیرد و با ارائه پیشنهادهایی درباره ضرورت‌های اقتصادی در دوران جدید به‌ویژه توجه خاص به «اعتبار» مطالعات خود را جمع‌بندی میکند. به همین علت این کتاب کوچک را که خود استیگلیتز عنوان «به سوی نظریه‌ای عمومی درباره علت افول اقتصادی کشورها» را بر آن نهاده است، میتوان عصاره تلقی این اقتصاددان از حدود آزادی در اقتصاد به‌شمار آورد.
6 /10
6

چرا اقتصاد فرو می ریزید (به سوی نظریه ای عمومی درباره علت افول اقتصادی کشورها)

جوزف استیگلیتز (برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001)، یکی از مهم‌ترین منتقدانِ درون ‌اردوگاهی اقتصاد آزاد است. به اعتقاد او یکی از علل مهم بحران‌های مالی دو دهه اخیر در جهان، خوش‌بینی فراوانِ اقتصاددانان به کارکردهای نظم خودجوش بازار بوده است. وی در این کتاب، نقد خود را با طرح سه پرسش بنیادین آغاز میکند، با بررسی سه رویکرد رقیب در حوزه اقتصاد پی میگیرد و با ارائه پیشنهادهایی درباره ضرورت‌های اقتصادی در دوران جدید به‌ویژه توجه خاص به «اعتبار» مطالعات خود را جمع‌بندی میکند. به همین علت این کتاب کوچک را که خود استیگلیتز عنوان «به سوی نظریه‌ای عمومی درباره علت افول اقتصادی کشورها» را بر آن نهاده است، میتوان عصاره تلقی این اقتصاددان از حدود آزادی در اقتصاد به‌شمار آورد.

جوزف استیگلیتزنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی