نظریه های فلسفی و جامعه شناختی در هنر

کتاب نظریه های فلسفی و جامعه شناختی در هنر : این نوشته می کوشد تازه ترین تحولات هنر رابه بحث بگزارد و سیر تکوین نظریه های فلسفی و هنری را بررسی نماید ؛جامعه شناسی هنر موضوعات و مسائل بسیار متنوعی را در بر می گیرد و ......
3 /10
3

نظریه های فلسفی و جامعه شناختی در هنر

کتاب نظریه های فلسفی و جامعه شناختی در هنر : این نوشته می کوشد تازه ترین تحولات هنر رابه بحث بگزارد و سیر تکوین نظریه های فلسفی و هنری را بررسی نماید ؛جامعه شناسی هنر موضوعات و مسائل بسیار متنوعی را در بر می گیرد و ......

علی رامیننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی