تاریخ فلسفه (از من دو بیران تا سارتر)

کتاب تاریخ فلسفه (از من دو بیران تا سارتر) نوشته‌ی فردریک کاپلستون می‌باشد که عبدالحسین آذرنگ / سید محمود یوسف ثانی آن را به فارسی ترجمه کرده است. این کتاب توسط انتشارات نشر علمی و فرهنگی چاپ و در 92 صفحه به بازار عرضه شده است.آخرین چاپ آن مربوط به سال 1398 بوده و می‌توان به لحاظ موضوع‌بندی آن را در بخش فلسفه قرار داد.
6 /10
6
موضوع کتاب


تاریخ فلسفه (از من دو بیران تا سارتر)

کتاب تاریخ فلسفه (از من دو بیران تا سارتر) نوشته‌ی فردریک کاپلستون می‌باشد که عبدالحسین آذرنگ / سید محمود یوسف ثانی آن را به فارسی ترجمه کرده است. این کتاب توسط انتشارات نشر علمی و فرهنگی چاپ و در 92 صفحه به بازار عرضه شده است.آخرین چاپ آن مربوط به سال 1398 بوده و می‌توان به لحاظ موضوع‌بندی آن را در بخش فلسفه قرار داد.

فردریک کاپلستوننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی