سینمای مستقل جان کاساوتیس

نام جان کاساوتیس با نام سینمای مستقل گره خورده است.در تاریخ سینما ، از او به عنوان پایه گذار سینمای مستقل آمریکا یاد می شود.کاساوتیس سینماگر پیشرویی بود که با این که زیاد عمر نکرد و فیلم های انگشت شماری ساخت اما با ایده ها و فیلم های غیرمتعارفش ، چهره بسیار تاثیرگذاری بود و پس از مرگ به جایگاه مهمی در سینمای هنری ، مستقل و آلترناتیو جهان دست یافت هرچند نزد عامه سینما رو ، کاساوتیس ،بیشتر به عنوان بازیگر شناخته می شود تا کارگردانی صاحب سبک...
6 /10
6

سینمای مستقل جان کاساوتیس

نام جان کاساوتیس با نام سینمای مستقل گره خورده است.در تاریخ سینما ، از او به عنوان پایه گذار سینمای مستقل آمریکا یاد می شود.کاساوتیس سینماگر پیشرویی بود که با این که زیاد عمر نکرد و فیلم های انگشت شماری ساخت اما با ایده ها و فیلم های غیرمتعارفش ، چهره بسیار تاثیرگذاری بود و پس از مرگ به جایگاه مهمی در سینمای هنری ، مستقل و آلترناتیو جهان دست یافت هرچند نزد عامه سینما رو ، کاساوتیس ،بیشتر به عنوان بازیگر شناخته می شود تا کارگردانی صاحب سبک...

پرویز جاهدنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی