زیر نور جنایت

سن کلود برای یافتن دختری گمشده به نام آلیس دولورس استخدام م شود. او پس از جست و جوهای بسیار به این نتیچه م رسد که این دختر عجیب که مدام نام و چهره عوض می کند، شاید اصلا وجود نداشته باشد. با ناپدید شدن مردی که قرار بود به او در یافتن آلیس کمک کند، همه چیز پیچیده تر می شود...
6 /10
6

زیر نور جنایت

سن کلود برای یافتن دختری گمشده به نام آلیس دولورس استخدام م شود. او پس از جست و جوهای بسیار به این نتیچه م رسد که این دختر عجیب که مدام نام و چهره عوض می کند، شاید اصلا وجود نداشته باشد. با ناپدید شدن مردی که قرار بود به او در یافتن آلیس کمک کند، همه چیز پیچیده تر می شود...

ویلیام زانزینگرنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی