گزینه اشعار عمران صلاحی

کتاب گرینه اشعار عمران صلاحی: به ضیافت مان خوانده اند ......... بر خوانی نا پدید .......... آنچه در دست داریم ......... تصویری از طعام است و تصوری از جام ......... بیهوده ......... دست و دهان می جنبانیم ....... و مست شرابی موهوم ........... به رقص در می آییم.
6 /10
6

گزینه اشعار عمران صلاحی

کتاب گرینه اشعار عمران صلاحی: به ضیافت مان خوانده اند ......... بر خوانی نا پدید .......... آنچه در دست داریم ......... تصویری از طعام است و تصوری از جام ......... بیهوده ......... دست و دهان می جنبانیم ....... و مست شرابی موهوم ........... به رقص در می آییم.

عمران صلاحینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی