پژوهش های فلسفی

کتاب پژوهش های فلسفی/ پژوهش های فلسفی در نخستین نگاه متن دشوار یا پیچیده ای نمی نماید. اما خواننده و نیز مترجم به زودی متوجه می شود که با این همه، کار چندان آسانی پیش روی ندارد.
3 /10
3

پژوهش های فلسفی

کتاب پژوهش های فلسفی/ پژوهش های فلسفی در نخستین نگاه متن دشوار یا پیچیده ای نمی نماید. اما خواننده و نیز مترجم به زودی متوجه می شود که با این همه، کار چندان آسانی پیش روی ندارد.

لودویگ ویتگنشتایننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی