هستی شناسی مطلق گرا در تجربه ی غیر دوگانگی فلسفه ی شرق: بررسی هستی شناسی مکتب های اشراقی بودایی، مادهیاماکا، یوگاچآرا، اوپانیشادی و ادوایتاودآنتا

4 /10
4

هستی شناسی مطلق گرا در تجربه ی غیر دوگانگی فلسفه ی شرق: بررسی هستی شناسی مکتب های اشراقی بودایی، مادهیاماکا، یوگاچآرا، اوپانیشادی و ادوایتاودآنتا


ف‍ره‍اد خ‍ال‍ص‍ی‌ م‍ق‍دم‌



نظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی